Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

MineLS ( Minecraft Legend Survival ): là một hệ thống server Minecraft chuyên nghiệp, với nhiều thể loại, chế độ đa dạng nhằm mong ước xây dựng 1 sân chơi Minecraft lớn mạnh, uy tín & bền vững. Kèm theo đó là đội ngũ xử lý chuyên nghiệp luôn cố gắng hỗ trợ các bạn trong quá trình chơi game

MineLS được vận hành trên hệ thống server chuyên dụng được cấu hình kỹ càng, các thông tin được lưu trên MYSQL, SSD tốc độ cao. Giúp cho việc trải nghiệm game của các bạn một cách tốt nhất!

Server được Việt Hóa gần như hoàn toàn. Giúp các bạn nhanh chóng hòa nhập cùng thế giới dễ dàng mà không cần phải lo lắng về cách chơi hay cách sử dụng hệ thống, chức năng

What is the server IP for Minecraft Legend Survival?

The IP address for Minecraft Legend Survival is sv.minels.com. You can use this IP Address to start playing on the Minecraft Legend Survival Minecraft Server now. This is the most recent, accurate, and working IP Address you will find as of 2023.

How do I play on the Minecraft Legend Survival Minecraft server?

Open the Minecraft launcher, next click the "Play" button, then select "Multiplayer" from the main menu.

Click the "Add Server" button to open the server information form then input the the IP Address sv.minels.com in the "Server Address" box then press click on "Done" button.

Once the connection to the server is verified by Mojang session servers and is available, the connection icon will turn green and you can click on the "Join Server" button to play on Minecraft Legend Survival and experience their latest updates and gamemodes!

What Minecraft game version does Minecraft Legend Survival server support?

Minecraft Legend Survival supports Minecraft game version: 1.18, however keep in mind that many Minecraft servers allow players to use older or newer versions so please make sure to check Minecraft Legend Survival Discord or Website for more information on version compatibility.

Where is the Minecraft Legend Survival Minecraft Server being hosted?

The Minecraft Legend Survival server is currently hosted in United States and has a great connection as of the 05 of Dec at 07:48 EST, 2023.

What gamemodes can I play on the Minecraft Legend Survival Minecraft Server?

You can play Hardcore, KitPvP, Mini Games, Skyblock, Survival, on the Minecraft Legend Survival Minecraft Server. This gamemode list was updated by the server owner on the 05 of Dec at 07:48 EST, 2023

What is the Discord server for the Minecraft Legend Survival Minecraft Server?

You can join the Discord server for Minecraft Legend Survival by clicking on the following invite link: You can chat with other players, request support, and read about the latest updates in Minecraft Legend Survival's Discord Server.

What is the website for the Minecraft Legend Survival Minecraft Server?

The website link for the Minecraft Legend Survival server is minels.com/. On the website, you will find the forums, store, and news for the server.

YOU CAN VOTE ONCE A DAY!

IP: sv.minels.com
Viewing the latest 0 reviews